Az absztrakt formai és tartalmi követelményei

Nyomtatóbarát változatPDF változat

XII. Romológia Konferencia 2024. április 24.

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK AZ ABSZTRAKT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

 

Név és cím: Times New Roman, 12-es betűméret, félkövér, kiskapitális

Kulcsszavak: 3-5 darab, Times New Roman, 11-es betű_méret

A kulcsszavakhoz segítséget nyújthat az OPKM tezaurusza: http://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/opac.php?fn=mpt

Absztrakt szövege: Times New Roman, 11-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt bekezdések

Terjedelme: 1300-1500 karakter (szóközökkel)

 

Hivatkozások

Szövegközi hivatkozással a szövegtörzsben: zárójelben az adott szövegrész után, a szerző vezetékneve kiskapitális betűtípussal, utána vessző, majd a kiadás éve, kettőspont oldalszámmal.

Irodalom

Könyvek esetében:

SZERZŐ Neve – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve): Cím. Kiadó, Kiadás helye.

PÉLDA:

BARAKONYI Károly (2004): Rendszerváltás a felsőoktatásban. Akadémia Kiadó, Budapest.

Kötetben szereplő tanulmány esetében:

SZERZŐ Neve – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve): Cím. In: Szerző(k)/ szerkesztő – név után zárójelben (szerk.): Cím. Kiadó, Kiadás helye. A tanulmány kezdő és záró oldalszáma.

PÉLDA:

TÓTH Tamás (2001): A napóleoni egyetemtől a humboldti egyetemig. In: Tóth Tamás

(szerk.): Az európai egyetem funkcióváltozásai. Professzorok Háza, Budapest. 95-124.

Folyóiratban szereplő tanulmány esetében:

SZERZŐ Neve – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve): Cím. Folyóirat címe, évfolyam, szám. A tanulmány kezdő és záró oldalszáma.

PÉLDA:

HRUBOS Ildikó (2009): A sokféleség értelmezése és mérése. Educatio, 18, 1. szám. 18-31.

Levéltári források esetében:

PÉLDA:

Zala Megyei Levéltár (röv.: ZML) XXIV. 505. Zalavármegye Szabadművelődési Felügyelőség (röv.: ZVM Szm. Felügy.) iratai 1947. 5. doboz, 1947/769. sz. irat – Zala vármegye

Internetes források esetében:

Szerző(k): Cím

URL-cím [letöltés ideje]

PÉLDA:

T. TÓTH Sándor – SZABÓ Árpád: Régi mértanok és a csillagászathoz használatos matematikai

számítások www.mek.oszk.hu/05400/05407/pdf/TToth_Szabo_Mat_regimertan.pdf [2009.05.23.]

 

 

 

 

 

Melléklet: 
You shall not pass!