Program

Nyomtatóbarát változatPDF változat

            

 

 

XII. Romológus Konferencia 2024. április 24.

Programfüzet

 

Felhívjuk a kedves vendégek, előadók figyelmét, hogy a konferencia 2 épületben zajlik majd! A plenáris programnak, regisztrációnak, illetve egyes szekcióknak helyet adó D és a szekciók másik felének helyet adó B épület egymástól - ha nem is nagyon, de - távol van. Kérjük, kalkuláljanak bele kb. 10 percet az egyikből másikba való átjutásra!

Az ebéd az A épület ebédlőjében lesz.

 

8.30-tól           Regisztráció                                                                                                 D332

 

9.00 - 10.30    Szekció- és szimpózium-előadások

 

1. szekció – Társadalomtudományok – Szegregáció-integráció                                                                                                       9.00 - 10.30

Szekcióvezető: Beck Zoltán                                                                                                                                                                                                         D239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Biczó Gábor: Megrekedt integráció, avagy a mélyszegény szegregátumok devolúciójáról egy hajdúsági példa alapján

 

Szarvák Tibor - Ackermann Tamás: Roma felzárkózási projekt bemutatása

 

Szabó Henriett: A kulturális örökség hatása az együttélési kapcsolatokra két lokális közösség példáján

 

Kupper András:  „Szimfónia program” a hátrányos helyzetű gyermekekért

 

 

Vita

 

2. szekció – Nevelésszociológia                                                                                                                                                      9.00 - 10.30

Szekcióvezető: Andl Helga                                                                                                                                                                                                       B129                                                                                                     

 

Bocsi Veronika: A pandémia hatása a fiatalokra – romológiai aspektusból

 

Varga Aranka – Trendl Fanni: Roma szakkollégium mint non formális tanulási tér szerepe a felsőoktatásban a már végzett hallgatók megélése alapján

 

Bódis Zoltán: Drámapedagógiai lehetőségek antropológiai filmek feldolgozására

 

Csovcsics Erika: Az akkulturációs folyamatok pedagógiai támogatása

 

 Vita

 

3. szekció – Nyelvészet                                                                                                                                                                    9.00 - 10.30

Szekcióvezető:  Steklács János                                                                                                                                                                                                 B113                                                                                                

 

Tóth Norbert - Nagygyőriné Kerti Ibolya: Nyelvi asszimiláció okai és következményei lokális roma közösségekben

 

Rosenberg Mátyás: Modern eszközökkel egy modern romani szótárért – mit adhat a természetes nyelvfeldolgozás a romani nyelvnek?

 

Szalai Andrea:  Viszonyulásjelzés a kínálás interakciós rítusában

 

Lakatos Szilvia: Roma nemzetiségi oktatást segítő lovári tananyagok bemutatása

 

 

Turay Maryama: A romani nyelv használata és intergenerációs átörökítése - A romani nyelvalkalmazás vizsgálata egy pécsi szegregátumban

 

Vita

 

4. section – Section in English language                                                                                                                                        9.00 - 10.30

Chair: Cserti Csapó Tibor                                                                                                                                                                                                       D322-323

 

Alexander Mušinka - Marek Lukáč: Roma Studies at the University of Prešov - past and current status      

 

Marek Lukáč - Lenka Goroľová: The Roma language as an obstacle and a challenge on the way to inclusion

 

Jana Gáborová Kroková - Lenka Goroľová: Roma folklore in the author's literary work of Roma writers in Slovakia

 

Marin Manuela: Roma People’s Religion and Religious Practice during the Communist Rule in Romania

 

Karunanithi Gopalakrishnan: Empowering the marginalized Roma women in Hungary through an Indian model

 

Discussion

 

 

11.00-11.10.   Köszöntő                                                                                                                                                               D322-323

 

Dr. habil. Bene Krisztián dékán, egyetemi docens

 

    Dr. habil. Cserti Csapó Tibor tanszékvezető, egyetemi docens

 

  

11:10-12.00    Plenáris előadás                                                                                                                                                    D322-323 

Zuzana Bodnarova: A kárpáti cigány nyelvjáráskutatás múltja, jelene és jövője

  

12.00-13.00 - Ebédszünet                                                                                                                                                  Pacsirta étterem

13.00-14.30    Szekcióelőadások

 

1.szimpózium                                                                                                                                                                                     13.00-14.30

Szimpóziumvezető: Székely-Trendl Fanni                                                                                                                B113

Kutatás közben – a Wlislocki Henrik Szakkollégium ösztöndíjas hallgatói tudományos eredményeinek bemutatása                                                                                                                                                                                        

Opponens: Horváth Gergely

 

Orbán Anna: A hátrányos helyzetből jövő és/vagy cigány /roma transzlétorok szerepe

a motiváció és munkaerő-piac vonatkozásában

 

Orsós Judit: A Magyarországon élő hátrányos, halmozottan hátrányos és/vagy cigány/roma gyermekek beilleszkedési nehézségei az óvodai közösségekben

 

Nagy Krisztofer: A labdarúgás szociális integrációra gyakorolt hatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat labdarúgás program esetében

 

Vita

 

2. szimpózium      - Szakmódszertan                                                                                                                                                13.00-14.30

Szimpóziumvezető: Andl Helga                                                                                                                                 B129

Romológiai ismeretek a köznevelésben – módszertani megközelítések (módszertani szimpózium)                                                                                                                                                                              

Opponens: Molnár-Kovács Zsófia

 

Cserti Csapó Tibor: Dilemmák és módszertani nehézségek a cigány, roma nemzetiségi oktatásban

 

Jakab Natália: Digitális kincsesház: Együttműködés a cigány/roma népismeret tananyaggyűjtemény létrehozásában

 

Nagy Borbála: Egy Cziffra történet – Cziffra György zongoraművész életútjának tanórai feldolgozása - Romológiai ismeretek a köznevelésben – módszertani megközelítések

 

Beck Zoltán – Andl Helga: Minden szöveg

 

Vita    

 

5. szekció – Társadalomtudományok - Történettudomány                                                                                                            13.00-14.30

Szekcióvezető: Hajnáczky Tamás                                                                                                                                                                                           D322-323                                                                                              

 

Dupcsik Csaba: A cigányzenész karaktere az élclapokban: A kiegyezéstől a szocializmus koráig

 

Szokolszky Ágnes: Cigánymuzsikus lét Magyarországon történeti távlatban, egy prímásdinasztia családtörténetén keresztül

 

Hajnáczky Tamás: Cigány identitások a múltban a roma hangok tükrében - Romungrók versus „igazi” romák

 

György Eszter: A balatonszemesi cigánytáborok története (1987–2002)

 

Vita

 

6. szekció – Társadalomtudományok                                                                                                                                           13.00-14.30

Szekcióvezető: Lakatos Szilvia                                                                                                                                                                                             D239                    

 

 

 

                                        

Orsós Zoltán: Roma nemzetiségi önkormányzatok jogi útvesztője

 

Timár Balázs: Láthatatlan kisebbség – el nem ismert nemzetiség - A cigányság helyzete a történeti alkotmány keretei közt

 

Szalai Andrea: Romani interakciós rítusok az online térben

 

Mohácsi-Fekete Katalin: A roma nők életút változása

 

Vita

 

14.30-15.00    Kávészünet

15.00-16.30    Szekció- és poszterelőadások

 

3. szimpózium                                                                                                                                                                                   15.00-16.30

Szimpóziumvezető: Horváth Gergely                                                                                                                         B129

Szemelvények a Wlislocki Henrik Szakkollégium tudományos műhelyének nevelésszociológia fókuszú kutatásaiból

                                                                                             

Opponens: Zank Ildikó 

 

Hajdu Noémi: Részeredmények egy szisztematikus irodalomáttekintésből: a „cigány/roma” és a „hátrányos helyzet” kulcsszavak reprezentációja magyarországi neveléstudományi folyóiratokban 1990 és 2023 között

 

Bodnár Barbara Anita:Szülői iskolaválasztási motivációk vizsgálata egy kistelepülési iskolában – A kutatás részeredményei

 

Balogh Zoltán Ábel: A fekete pedagógia alapú személyiségprofil-alkotás

 

Miklós Dominika: Példaképek szerepe a tanulás iránti motivációban a hátrányos helyzetű tanulók körében

 

Vita

 

7. szekció – Társadalomtudományok                                                                                                                                                15.00-16.30

Szekcióvezető: Székely-Trendl Fanni                                                                                                                                                                                        B113                                                                                 

 

 

 

Borbándi Bálint: A cigányok, romák reprezentációja napjaink középiskolai történelemtankönyveiben – tananyagelemzés

 

Mohácsi-Szverle Szandra – Szarvák Tibor: A korai iskolaelhagyás okainak feltárása általános iskolás tanulók körében

 

Csilleiné Mága Erika: A szakmatanulás, mint a piramis csúcsa

 

Vidák Gábor: Részvételi filmes workshop hatásvizsgálata Istvándi településen

 

 

 

Vita

 

8. szekció – Társadalomtudományok                                                                                                                                                 15.00-16.30

Szekcióvezető: György Eszter                                                                                                                                                                                                      D239

 

 

 

Dupcsik Csaba: A romák/cigányok a magyarországi etnikai/kisebbségi diskurzustérben (EDT)

 

Dobák Judit: A számozott utcák lámpásai. Az etikus bontás kérdése a telepfelszámolásban

 

Manuel Miguel Méijome Tejero: " ´Romances´, ´pueblo gitano´ and cultural transmission. From the origins of flamenco to the Jerez zambomba"

 

Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Cigány családok Mezőtúron

 

Ruszó András: Csokvaomány-Tólápa mint külterületi szegregátum felszámolása

 

Vita

 

 

9. szekció - Poszterelőadások                                                                                                                                                            15.00-16.30

Szekcióvezető: Szalai Andrea                                                                                                                                                                                                 D322-323                                                                                                                                                           

 

Hajnáczky Tamás: A roma mozgalom kollektív emlékezete és a történetírók történelme

Ellentétek, kölcsönhatások, egyezések

 

Rosenberg Mátyás: “Kezdők cigány nyelvkönyve" - a romani tanulószótár archetipusának lexikográfiai elemzése

 

Cserti Csapó Tibor: “Nemzetiségi sokk” - A 2022. évi népszámlálás nemzetiségi adatainak háttér tényezői

 

 

Lakatos Szilvia: Cigány népismereti foglalkozások a KheTanodában

 

Vita

 

 

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!